یکشنبه، 9 بهمن 1401 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     
جلسه دفاع از رساله دکتری توسط جناب آقای صدرا رفعت نیا

 تاريخ: 19/11/99

جلسه دفاع رساله دکتری دانشجو آقای صدرا رفعت‎ نیا با عنوان "ارائه یک الگوریتم پیش بین سریع برای تخمین حالتها و پارامترهای دینامیک خودرو"

 روز یکشنبه مورخ 99/11/21 ساعت 9

اساتيد راهنما

دکتر مهدی میرزایی (استاد دانشگاه صنعتي سهند تبريز)
 

اساتيد داور
دکتر امیر ریختهگر غیاثی (دانشیار دانشکده مهندسي برق دانشگاه تبريز)
دکتر حسین میرزایینژاد (استادیار دانشکده مهندسي مکانيک دانشگاه شهید باهنر کرمان)
دکتر رضا محبوبي (استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتي سهند تبریز)
دکتر علی سلطانی (استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتي سهند تبریز)
  ضمائم
  rafat (260 KB)

 امکانات
     

 
درج در سايت توسط : IT
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند |
تبریز، دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی مکانیک، صندوق پستی: 1996-51335 | تلفن دفتر دانشکده: 4310 3344 41 98+ | info.mech@sut.ac.ir