شنبه، 11 آذر 1402 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

دکتر مجتبی يزدانی
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: m.yazdani@sut.ac.ir
شماره تلفن: 8437 345 413 98+
شماره فکس: 4309 344 413 98+
دکتر رحیم خوشبختی سرای
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: khoshbakhti@sut.ac.ir
شماره تلفن: 8481 345 413 98+
شماره فکس: 4309 344 413 98+
دکتر مهدی میرزایی
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: mirzaei@sut.ac.ir
شماره تلفن: 8480 345 413 98+
شماره فکس: 4309 344 413 98+
دکتر سیامک حسین‌پور
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: hossainpour@sut.ac.ir
شماره تلفن: 8436 345 413 98+
شماره فکس: 4309 344 413 98+
دکتر بشیر بهجت
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: behjat@sut.ac.ir
شماره تلفن: 8422 345 413 98+
شماره فکس: 4309 344 413 98+
دکتر محمد پورگل‌محمد
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: pourgolmohammad@sut.ac.ir
شماره تلفن: 8444 345 413 98+
شماره فکس: 4309 344 413 98+
دکتر نقدعلی چوپانی
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: choupani@sut.ac.ir
شماره تلفن:
شماره فکس: 4309 344 413 98+
دکتر داود جلالی‌وحید
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: davoodjalali@sut.ac.ir
شماره تلفن:
شماره فکس: 4309 344 413 98+
دکتر مهسا خرازی
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: kharazi@sut.ac.ir
شماره تلفن: 8430 3345 41 98+
شماره فکس: 4309 3344 41 98+
دکتر محمد گوهرخواه
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: goharkhah@sut.ac.ir
شماره تلفن: 8449 345 413 98+
شماره فکس: 4309 344 413 98+
دکتر الهه نشاط
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: e_neshat@sut.ac.ir
شماره تلفن: 8445 345 413 98+
شماره فکس: 4309 344 413 98+
دکتر محمدرضا کمالی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: kamali@sut.ac.ir OR mohammadrkamali@gmail.com
شماره تلفن: 8431 345 413 98+
شماره فکس: 4309 344 413 98+
دکتر امین ترقی اسکویی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: taraghi@sut.ac.ir
شماره تلفن: 8433 345 413 98+
شماره فکس: 4309 344 413 98+
دکتر علی سلطانی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: asoltani@sut.ac.ir
شماره تلفن: 4309 344 413 98+
شماره فکس: 4309 344 413 98+
دکتر سینا جلیلی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: sjalili@sut.ac.ir
شماره تلفن: 8428 345 413 98+
شماره فکس: 4309 344 413 98+
دکتر امیر کیومرثی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: kiumarsi@sut.ac.ir
شماره تلفن:
شماره فکس: 8434 345 413 98+
دکتر هادی فلاح اردشیر
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: fallah.hadi@sut.ac.ir
شماره تلفن: 98+
شماره فکس: 98+
دکتر اردلان شفیعی غازانی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: shafiei.ardalan@sut.ac.ir
شماره تلفن: 8441 345 413 98+
شماره فکس: 4309 344 413 98+
دکتر نبی مهری خوانساری
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: n.mehri@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133458438
شماره فکس:
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند |
تبریز، دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی مکانیک، صندوق پستی: 1996-51335 | تلفن دفتر دانشکده: 4310 3344 41 98+ | info.mech@sut.ac.ir