یکشنبه، 15 تیر 1399 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

دانشکده مهندسی مکانیک فعالیت خود را در سال تحصیلی ۸۰–۸۱ با پذیرش  دانشجو در رشته مهندسی مکانیک آغاز نمود. این دانشکده، هم‌اکنون در مقاطع  تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در گرایشهای مختلف دانشجو می‌پذیرد. هم‌اکنون این دانشکده با در اختیار داشتن 19 هیأت علمی (شامل 4 استاد، 5 دانشیار، 10 استادیار و 2 مربی) با پذیرش 254 دانشجو در مقطع کارشناسی، 201 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و 47 دانشجو در مقطع دکتری رشته مهندسی مکانیک (گرایش‌های طراحی کاربردی، سیستمهای انرژی، نیروی محرکه خودرو و تبدیل انرژی) به فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی خود ادامه می‌دهد.  همچنین، این دانشکده شامل 5 آزمایشگاه آموزشی، 4 آزمایشگاه تحقیقاتی و مرکز تحقیقاتی بوده که در راستای برنامه کلان آموزشی-پژوهشی کشور ایجاد گردیده‌است.

اخبار مهم » 
تمام موضوعاتآگهی جلسات دفاعآموزشیعلمی- پژوهشی
 

Vehicle Research Center (VRC)
                                        مرکز تحقیقاتی
 مرکز تحقیقات خودرو         
                       
 
 
تیم تحقیقاتی:

زمینه تحقیقاتی:

وب سایت:
      
 

                                     آزمایشگاههای تحقیقاتی

1- آزمایشگاه تحقیقاتی رفتار دینامیکی مواد 
         
                         
مسئول آزمایشگاه: دکتر مجتبی یزدانی

زمینه تحقیقاتی: 

وب سایت: 
http://dbm.sut.ac.ir/
 Dynamic Behaviour of Materials (DBM)
 
 
2-آزمایشگاه تحقیقاتی تولید همزمان برودت، حرارت و توان
 
      
مسئول آزمایشگاه: دکتر رحیم خوشبختی

زمینه تحقیقاتی:

وب سایت:
 Cogeneration Cooling, Heat &  Power (CCHP)
 
 
3- آزمایشگاه تحقیقاتی انتقال حرارت
         
           
مسئول آزمایشگاه: 

زمینه تحقیقاتی:
 
وب سایت:
 Advanced Heat Transfers (AHT)
 
 
4-آزمایشگاه تحقیقاتی مکاترونیک و ارتعاشات
           
مسئول آزمایشگاه: 

زمینه تحقیقاتی:
 
وب سایت:
Mechatronics & Vibrations (M&V)   

 

فرم‌های تکمیلی دانشجویی
فرم‌های خدمات دانشکده مکانیک سرفصل دروس
تقویم آموزشی






 


       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند |
تبریز، دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی مکانیک، صندوق پستی: 1996-51335 | تلفن دفتر دانشکده: 4310 3344 41 98+ | info.mech@sut.ac.ir