پنج شنبه، 17 آذر 1401 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

دکتر علی سلطانی
استادیار

شماره تماس: 8441 345 413 98+
دفتر دانشکده: 8451 345 413 98+

پست الکترونیکی: asoltani@sut.ac.ir


 
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند |
تبریز، دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی مکانیک، صندوق پستی: 1996-51335 | تلفن دفتر دانشکده: 4310 3344 41 98+ | info.mech@sut.ac.ir