شنبه، 11 آذر 1402 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

دروس ارائه شده برای مقطع : کارشناسی ارشد
استاد :   دکتر مجتبی يزدانی
دوشنبه، 9 بهمن 1396

استاد :   دکتر مجتبی يزدانی
شنبه، 14 بهمن 1396

استاد :   دکتر مجتبی يزدانی
شنبه، 17 شهريور 1397

استاد :   دکتر مجتبی يزدانی
شنبه، 17 شهريور 1397

استاد :   دکتر علی سلطانی
جمعه، 25 آبان 1397

استاد :   دکتر علی سلطانی
جمعه، 25 آبان 1397

استاد :   دکتر محمدرضا کمالی
سه شنبه، 24 ارديبهشت 1398

استاد :   دکتر محمدرضا کمالی
سه شنبه، 24 ارديبهشت 1398

استاد :   دکتر محمدرضا کمالی
سه شنبه، 24 ارديبهشت 1398

استاد :   دکتر محمدرضا کمالی
سه شنبه، 24 ارديبهشت 1398

استاد :   دکتر محمد گوهرخواه
شنبه، 28 ارديبهشت 1398

استاد :   دکتر محمد گوهرخواه
شنبه، 28 ارديبهشت 1398

استاد :   دکتر محمد گوهرخواه
شنبه، 28 ارديبهشت 1398

استاد :   دکتر محمد گوهرخواه
شنبه، 28 ارديبهشت 1398

استاد :   دکتر محمدرضا کمالی
يکشنبه، 14 مهر 1398

استاد :   دکتر امیر کیومرثی
دوشنبه، 18 آذر 1398

استاد :   دکتر امیر کیومرثی
جمعه، 2 اسفند 1398

استاد :   دکتر امیر کیومرثی
شنبه، 10 اسفند 1398

استاد :   دکتر امیر کیومرثی
دوشنبه، 21 شهريور 1401
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند |
تبریز، دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی مکانیک، صندوق پستی: 1996-51335 | تلفن دفتر دانشکده: 4310 3344 41 98+ | info.mech@sut.ac.ir