یکشنبه، 4 فروردین 1398 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

دروس ارائه شده برای مقطع : کارشناسی ارشد
استاد :   دکتر مجتبی یزدانی
دوشنبه، 9 بهمن 1396

استاد :   دکتر مجتبی یزدانی
شنبه، 14 بهمن 1396

استاد :   دکتر مجتبی یزدانی
شنبه، 17 شهريور 1397

استاد :   دکتر مجتبی یزدانی
شنبه، 17 شهريور 1397

استاد :   دکتر علی سلطانی
جمعه، 25 آبان 1397

استاد :   دکتر علی سلطانی
جمعه، 25 آبان 1397
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند |
تبریز، دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی مکانیک، صندوق پستی: 1996-51335 | تلفن دفتر دانشکده: 4310 3344 41 98+ | info.mech@sut.ac.ir