شنبه، 11 آذر 1402 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

دروس ارائه شده برای مقطع : کارشناسی
استاد :   دکتر مجتبی يزدانی
دوشنبه، 9 بهمن 1396

استاد :   دکتر علی سلطانی
جمعه، 25 آبان 1397

استاد :   دکتر علی سلطانی
جمعه، 25 آبان 1397

استاد :   دکتر علی سلطانی
جمعه، 25 آبان 1397

استاد :   دکتر محمدرضا کمالی
سه شنبه، 24 ارديبهشت 1398

استاد :   دکتر محمدرضا کمالی
سه شنبه، 24 ارديبهشت 1398

استاد :   دکتر محمدرضا کمالی
سه شنبه، 24 ارديبهشت 1398

استاد :   دکتر محمدرضا کمالی
سه شنبه، 24 ارديبهشت 1398

استاد :   دکتر محمدرضا کمالی
سه شنبه، 24 ارديبهشت 1398

استاد :   دکتر محمدرضا کمالی
سه شنبه، 24 ارديبهشت 1398

استاد :   دکتر محمدرضا کمالی
سه شنبه، 24 ارديبهشت 1398

استاد :   دکتر محمد گوهرخواه
شنبه، 28 ارديبهشت 1398

استاد :   دکتر محمد گوهرخواه
شنبه، 28 ارديبهشت 1398

استاد :   دکتر محمد گوهرخواه
شنبه، 28 ارديبهشت 1398

استاد :   دکتر امین ترقی اسکویی
شنبه، 11 خرداد 1398

استاد :   دکتر هادی فلاح اردشیر
جمعه، 1 آذر 1398

استاد :   دکتر هادی فلاح اردشیر
جمعه، 1 آذر 1398

استاد :   دکتر امیر کیومرثی
يکشنبه، 3 آذر 1398

استاد :   دکتر امیر کیومرثی
دوشنبه، 4 آذر 1398

استاد :   دکتر امیر کیومرثی
دوشنبه، 4 آذر 1398

استاد :   دکتر سینا جلیلی
پنجشنه، 25 دي 1399

استاد :   دکتر امیر کیومرثی
دوشنبه، 21 شهريور 1401

استاد :   دکتر امیر کیومرثی
چهارشنبه، 20 مهر 1401
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند |
تبریز، دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی مکانیک، صندوق پستی: 1996-51335 | تلفن دفتر دانشکده: 4310 3344 41 98+ | info.mech@sut.ac.ir