سه شنبه، 27 اردیبهشت 1401 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

دکتر مهدی میرزایی
استاد

شماره تماس: 8480 345 413 98+
دفتر دانشکده: 8451 345 413 98+

پست الکترونیکی: mirzaei@sut.ac.ir


 

       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند |
تبریز، دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی مکانیک، صندوق پستی: 1996-51335 | تلفن دفتر دانشکده: 4310 3344 41 98+ | info.mech@sut.ac.ir