دوشنبه، 7 فروردین 1402 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

  • گروه تبدیل انرژی و سیستم محرکه خودرو

دکتر حسینپور

دکتر خوشبختی

دکتر گوهرخواه

دکتر کیومرثی
 
  دکتر نشاط دکتر فلاح دکتر شفیعی


  • گروه طراحی کاربردی و سازههای هوافضایی


       

دکتر میرزایی       

       دکتر خرازی    دکتر یزدانی   

دکتر بهجت

   دکتر کمالی
       
دکتر سلطانی   دکتر پورگل محمد   دکتر جلیلی   دکتر ترقی  
دکتر مهری

 


  • اساتید بازنشسته

  دکتر جلالی وحید

دکتر چوپانی


       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند |
تبریز، دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی مکانیک، صندوق پستی: 1996-51335 | تلفن دفتر دانشکده: 4310 3344 41 98+ | info.mech@sut.ac.ir