شنبه، 11 آذر 1402 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

  • گروه تبدیل انرژی و سیستم محرکه خودرو

دکتر حسینپور

دکتر خوشبختی

دکتر گوهرخواه

دکتر کیومرثی
دکتر نشاط دکتر فلاح دکتر شفیعی


  • گروه طراحی کاربردی و سازههای هوافضایی


دکتر میرزایی

دکتر خرازی دکتر یزدانی

دکتر بهجت

دکتر کمالی
دکتر سلطانی دکتر پورگل محمد دکتر جلیلی دکتر ترقی
دکتر مهری  • اساتید بازنشسته

دکتر جلالی وحید

دکتر چوپانی


       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند |
تبریز، دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی مکانیک، صندوق پستی: 1996-51335 | تلفن دفتر دانشکده: 4310 3344 41 98+ | info.mech@sut.ac.ir