شنبه، 26 آبان 1397 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

آقای مهندس فریدون رجب زاده
مسئول دفتر و کارشناس آموزش دانشکده
شماره تماس مستقیم : 4310 345 413 98+
شماره تماس : 8451 345 413 98+
شماره فکس : 4309 345 413 98+
آقای محمدرضا حسین‌پور
کارشناس کارگاه عمومی
شماره تماس : 8022 345 413 98+
آقای مهندس ستار شیرمحمدی
کارشناس کارگاه عمومی
شماره تماس : 8022 345 413 98+
آقای مهندس سیامک عدلی
کارشناس کارگاه عمومی
شماره تماس : 8022 345 413 98+
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند |
تبریز، دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی مکانیک، صندوق پستی: 1996-51335 | تلفن دفتر دانشکده: 4310 3344 41 98+ | info.mech@sut.ac.ir