شنبه، 11 آذر 1402 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

آقای مهندس فریدون رجب‌زاده
کارشناس آموزش و کارشناس آزمایشگاه‌ها
شماره تماس دفتر آموزش : 8485 345 413 98+
فکس : 4309 344 413 98+
ايميل : Rajabzadeh@sut.ac.ir
آقای مهندس رامین ساعدی
مسئول دفتر
شماره تماس مستقیم : 4310 344 413 98+
شماره تماس : 8451 345 413 98+
شماره فکس : 4309 344 413 98+
ايميل : Saedi@sut.ac.ir
آقای مهندس سیامک عدلی
کارشناس کارگاه عمومی
شماره تماس : 8022 345 413 98+
آقای مهندس ستار شیرمحمدی
کارشناس کارگاه عمومی
شماره تماس : 8022 345 413 98+
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند |
تبریز، دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی مکانیک، صندوق پستی: 1996-51335 | تلفن دفتر دانشکده: 4310 3344 41 98+ | info.mech@sut.ac.ir