شنبه، 25 اردیبهشت 1400 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سعید فردی پاکدهی

 تاريخ: 19/12/99

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو آقای سعید فردی پاکدهی
با عنوان " کنترل موقعیت پاندول معکوس با سیلندر پنوماتیکی

روز سه شنبه مورخ 99/12/23 ساعت 14

ترکیب جلسه:

استاد راهنما: دکتر محمدرضا کمالی
استاد داور: دکتر مهدی میرزایی
استاد داور: دکتر علی سلطانی امکانات
     

 
درج در سايت توسط : IT
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند |
تبریز، دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی مکانیک، صندوق پستی: 1996-51335 | تلفن دفتر دانشکده: 4310 3344 41 98+ | info.mech@sut.ac.ir