یکشنبه، 9 بهمن 1401 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     
جلسه دفاع از رساله دکتری توسط جناب آقای جمال دباغ یاریشاه

 تاريخ: 21/10/99

جلسه دفاع رساله دکتری دانشجو آقای جمال دباغ یاریشاه با عنوان "بررسی تجربی عمر خستگی محدود چسب اپوکسی تقویت شده با نانوذرات"

 روز یکشنبه مورخ 99/10/21ساعت 9 صبح

اساتيد راهنما

دکتر بشیر بهجت (دانشيار دانشگاه صنعتي سهند تبريز)
دکتر مجتبی یزدانی (دانشیار دانشگاه صنعتي سهند تبريز)

اساتيد مشاور

دکتر مصطفی رضایی
دکتر لوکاس داسیلوا
 

اساتيد داور
دکتر محمد شرعیات
دکتر تاج بخش نوید
دکتر مهسا خرازی (دانشیار دانشگاه صنعتي سهند تبريز)
دکتر حسین روغنی (دانشیار دانشگاه صنعتي سهند تبريز)
  امکانات
     

 
درج در سايت توسط : IT
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند |
تبریز، دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی مکانیک، صندوق پستی: 1996-51335 | تلفن دفتر دانشکده: 4310 3344 41 98+ | info.mech@sut.ac.ir