شنبه، 25 اردیبهشت 1400 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     
جلسه دفاع از رساله دکتری توسط آقای حسین سلیمی

 تاريخ: 16/10/99

جلسه دفاع رساله دکتری دانشجو آقای حسین سلیمی با عنوان "ارزیابی آسیب فلزات تحت خستگی کم چرخه با استفاده از آنتروپی تولیدی ترمودینامیکی 

 روز یکشنبه مورخ 99/10/21ساعت 16:30

اساتيد راهنما

دکتر مجتبی یزدانی (دانشیار دانشگاه صنعتي سهند تبريز)
دکتر محمد پور گل محمد (دانشيار دانشگاه صنعتي سهند تبريز)
 

اساتيد داور
دکتر غلامحسين فرهي (استاد دانشگاه صنعتي شريف)
دکتر حسين حسيني تودشکي (استاد دانشگاه صنعتي اميرکبير)
دکتر رحيم خوشبختي سراي (استاد دانشگاه صنعتي سهند تبريز)
دکتر بشير بهجت خواجه (دانشيار دانشگاه صنعتي سهند تبريز)
 
 امکانات
     

 
درج در سايت توسط : IT
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند |
تبریز، دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی مکانیک، صندوق پستی: 1996-51335 | تلفن دفتر دانشکده: 4310 3344 41 98+ | info.mech@sut.ac.ir