شنبه، 25 اردیبهشت 1400 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     
برنامه امتحانات مقاطع تحصیلات تکمیلی در نیمسال دوم 97-98

 تاريخ: 08/03/98

برنامه امتحانات مقاطع تحصیلات تکمیلی در نیمسال دوم 97-98
 
كد درس نام درس تاريخ امتحان ساعت شروع امتحان نام استاد محل امتحان
4612004 قابليت اطمينان و تحليل ريسک 1398/03/18 11:00 دکتر محمدپورفرد طبقه همکف
4642006 محاسبات عددي پيشرفته 1398/03/18 11:00 دکتر حسين پور طبقه همکف
4652009 ارتعاشات پيشرفته 1398/03/19 11:00 دکتر ترقي طبقه اول - کلاس 4
4652021 پلاستسيته 1398/03/19 11:00 دکتر خرازي طبقه اول - کلاس 4
4642080 سوخت و احتراق پيشرفته 1398/03/21 11:00 دکتر حسين پور طبقه همکف
4612901 مباني اقتصاد -جبراني 1398/03/21 11:00 دکتر پسران طبقه همکف
4652012 الاستسيته 1398/03/22 11:00 دکتر يزداني طبقه همکف
4642030 هيدروليک و نيوماتيک پيشرفته 1398/03/22 11:00 دکتر کمالي طبقه همکف
4642013 ديناميک سيالات محاسباتي CFD 1398/03/25 11:00 دکتر نشاط طبقه همکف
4612025 مدلسازي انرژي 1398/03/25 11:00 دکتر جهانشالو طبقه همکف
4122013 کنترل هوشمند 1398/03/26 11:00 دکتر سلطاني طبقه همکف
4652017 مکانیک ضربه‌ای 1 1398/03/26 11:00 دکتر يزداني طبقه همکف
4682001 ديناميک ساز ه 1398/03/26 11:00 دکتر خرازي طبقه همکف
4642025 جريانهاي دوفاز 1398/03/28 11:00 دکتر گوهرخواه طبقه همکف
4612029 بهينه سازي جريان اگزرژي 1398/03/28 11:00 دکتر خوشبختي سراي طبقه همکف
4622216 شبيه سازي موتورهاي پيستوني 1398/03/29 11:00 دکتر خوشبختي سراي طبقه همکف
4652016 خزش، خستگي و شکست 1398/03/29 11:00 دکتر بهجت طبقه همکف
4652011 کنترل غيرخطي 1398/03/29 11:00 دکتر ميرزايي طبقه همکف
 
تمام امتحانات دانشکده مهندسی مکانیک در ساختمان خواجه‌نصیر برگزار خواهند شد.
حضور دانشجویان محترم 10 دقیقه قبل از شروع امتحان در محل برگزاری الزامی است.
از حضور دانشجویان با تاخیر در جلسه امتحان ممانعت به عمل خواهد آمد.
همراه داشتن گوشی همراه حتی اگر خاموش باشد نیز به منزله تقلب است.
از همراه داشتن وسایل غیر ضرور در جلسه امتحان خودداری فرمایید.


 امکانات
     

 
درج در سايت توسط : IT
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند |
تبریز، دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی مکانیک، صندوق پستی: 1996-51335 | تلفن دفتر دانشکده: 4310 3344 41 98+ | info.mech@sut.ac.ir