دوشنبه، 7 فروردین 1402 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     
جلسه دفاع از عنوان پیشنهادی رساله دکتری خانم عاطفه دلخوش

 تاريخ: 07/06/01


جلسه دفاع از عنوان پیشنهادی رساله دکتری

ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی سیستم تولید همزمان توان و حرارت بر مبنای انرژی خورشیدی و پیل سوختی اکسید جامد با رویکرد انرژی و چرخه عمر
 
Economic and environmental assessment of a combined heat and power generation systems based on solar energy and solid oxide fuel cell using LCA and emergy
 
دانشجو:

عاطفه دلخوش

استاد راهنما:

دکتر الهه نشاط اسفهلانی

اساتید داور:

دکتر شهرام خلیل آریا (استاد دانشگاه ارومیه)
دکتر هادی غائبی (دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی)
 دکتر رحیم خوشبختی سرای (استاد دانشگاه صنعتی سهند)
  دکتر امیر کیومرثی (استادیار دانشگاه صنعتی سهند)
 
زمان: یکشنبه 13 شهریور 1401- ساعت 13


 امکانات
     

 
درج در سايت توسط : IT
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند |
تبریز، دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی مکانیک، صندوق پستی: 1996-51335 | تلفن دفتر دانشکده: 4310 3344 41 98+ | info.mech@sut.ac.ir