یکشنبه، 15 تیر 1399 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

 


دانشکده مهندسی مکانیک

نام عنوان واحد
آقای دکتر داوود جلالی‌وحید
    عضو هیأت علمی
    دانشکده مهندسی مکانیک
آقای دکتر نقدعلی چوپانی
    عضو هیأت علمی
    دانشکده مهندسی مکانیک
آقای دکتر رحیم خوشبختی
    عضو هیأت علمی
    دانشکده مهندسی مکانیک
آقای دکتر سیامک حسین‌پور
    عضو هیأت علمی
    دانشکده مهندسی مکانیک
آقای دکتر مهدی میرزایی
    عضو هیأت علمی
    دانشکده مهندسی مکانیک
آقای دکتر محمد پورگل‌محمد
    عضو هیأت علمی
    دانشکده مهندسی مکانیک
آقای دکتر مجتبی یزدانی
    عضو هیأت علمی
    دانشکده مهندسی مکانیک
آقای دکتر بشیر بهجت
    عضو هیأت علمی
    دانشکده مهندسی مکانیک
خانم دکتر مهسا خرازی
    عضو هیأت علمی
    دانشکده مهندسی مکانیک
آقای دکتر محمد گوهرخواه
    عضو هیأت علمی
    دانشکده مهندسی مکانیک
خانم دکتر الهه نشاط
    عضو هیأت علمی
    دانشکده مهندسی مکانیک
آقای دکتر محمدرضا کمالی
    عضو هیأت علمی
    دانشکده مهندسی مکانیک
آقای دکتر علی سلطانی
    عضو هیئت علمی
    دانشکده مهندسی مکانیک
آقای دکتر امین ترقی اسگویی
    عضو هیأت علمی
    دانشکده مهندسی مکانیک
آقای دکتر سینا جلیلی
    عضو هیأت علمی
    دانشکده مهندسی مکانیک
آقای دکتر امیر کیومرثی
    عضو هیأت علمی
    دانشکده مهندسی مکانیک
آقای دکتر هادی فلاح اردشیر
    عضو هیأت علمی
    دانشکده مهندسی مکانیک
آقای دکتر اردلان شفیعی غازانی
    عضو هیأت علمی
    دانشکده مهندسی مکانیک
آقای مهندس رامین ساعدی
    مسئول دفتر
    دانشکده مهندسی مکانیک
آزمایشگاه تحقیقاتی رفتار دینامیکی مواد
    دفتر آزمایشگاه
    دانشکده مهندسی مکانیک
کارگاه عمومی
    دفتر کارگاه
    دانشکده مهندسی مکانیک

لطفاً جهت شماره گيري مستقيم تلفنهاي داخلي از خارج دانشگاه، پيش شماره 345-0411 را به شماره اتاق موردنظر اضافه نمائيد.
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند |
تبریز، دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی مکانیک، صندوق پستی: 1996-51335 | تلفن دفتر دانشکده: 4310 3344 41 98+ | info.mech@sut.ac.ir