دانشکده مهندسی مکانیک - اخبار

 کسب رتبه اول المپیاد علمی دانشجویی کشوری در سال 1399 در رشته مهندسی مکانیک توسط آقای طه قره باغی میانجی

 تاريخ: 11/03/00

 


احراز رتبه اول المپیاد علمی دانشجویی کشوری در رشته مهندسی مکانیک در سال 1399 توسط
 

دانش آموخته دانشکده مهندسی مکانیک، آقای طه قره باغی میانجی را تبریک عرض می نماییم.

 
 دانشکده مهندسی مکانیک
 


 درج در سايت توسط : IT