دانشکده مهندسی مکانیک - اخبار

 جلسه معارفه دانشجویان جدید الورود سال 1399

 تاريخ: 19/12/99

 


بدین وسیله به اطلاع دانشجویان جدید الورود سال 1399 می رساند که جلسه معارفه در تاریخ شنبه مورخ  99/12/23  در ساعت 18 از طریق صفحه اصلی دانشگاه > قسمت سامانه آموزش الکترونیکی > برگزاری جلسات دفاعیه و جلسات عمومی
(و یا http://95.80.184.195/) برگزار خواهد شد.

نام کاربری: شماره دانشجویی
رمز عبور : کد ملی
 
 
 
دانشکده مهندسی مکانیک
 


 درج در سايت توسط : IT