دانشکده مهندسی مکانیک - اخبار

 برنامه برگزاری کلاس های آزمایشگاه و کارگاه های دانشکده مهندسی مکانیک به صورت مجازی

 تاريخ: 27/03/99

 به اطلاع دانشجویان میرساند، برنامه برگزاری مجازی کلاس های آزمایشگاه و کارگاه های دانشکده مهندسی مکانیک از مورخ 1399/03/31 الی 1399/04/05 در فایل ضمیمه ذکر شده است.


 درج در سايت توسط : IT