دانشکده مهندسی مکانیک - اخبار

 اطلاعیه مهم در خصوص تصویب عنوان سمینار دانشجویان کارشناسی‌ارشد

 تاريخ: 02/02/99

 

به اطلاع دانشجویان کارشناسی‌ارشد که در بهمن ماه 98 نسبت به اخذ درس سمینار اقدام نموده‌اند می‌رساند آخرین مهلت تصویب عنوان سمینار تاریخ 99/02/27 می‌باشد. از این دانشجویان درخواست می‌شود ضمن ارتباط با اساتید نسبت به آماده‌سازی فرم مربوطه اقدام نمایند.


 درج در سايت توسط : IT