دانشکده مهندسی مکانیک - اخبار

 اطلاعیه مهم در خصوص ثبت و تصویب درس پروژه دانشجویان کارشناسی

 تاريخ: 02/02/99

 

به اطلاع دانشجویان کارشناسی که در بهمن ماه 98 نسبت به اخذ درس پروژه اقدام نموده‌اند می‌رساند آخرین مهلت تصویب عنوان پروژه تاریخ 99/02/10 می‌باشد. از این دانشجویان درخواست میشود ضمن ارتباط با اساتید نسبت به آماده‌سازی فرم مربوطه اقدام نمایند.


 درج در سايت توسط : IT