دانشکده مهندسی مکانیک - اخبار

 برنامه امتحانات مقطع کارشناسی در نیمسال اول 98-99

 تاريخ: 18/10/98

 


تمام امتحانات دانشکده مهندسی مکانیک در ساختمان خواجه‌نصیر برگزار خواهند شد.
حضور دانشجویان محترم 10 دقیقه قبل از شروع امتحان در محل برگزاری الزامی است.
از حضور دانشجویان با تاخیر در جلسه امتحان ممانعت به عمل خواهد آمد.
همراه داشتن گوشی همراه و ساعت هوشمند حتی اگر خاموش باشد نیز به منزله تقلب است.
از همراه داشتن وسایل غیر ضرور در جلسه امتحان خودداری فرمایید.


 درج در سايت توسط : IT