دانشکده مهندسی مکانیک - اخبار

 آخرین زمان ارایه سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 97

 تاريخ: 15/07/98

 

به اطلاع آن دسته از دانشجویان کارشناسی‌ارشد که در بهمن ماه سال 96 نسبت به اخذ درس سمینار اقدام کرده‌اند می‌رساند، آخرین مهلت ارایه سمینارها روز شنبه مورخ 98/07/20 می‌باشد. لطفا با هماهنگی اساتید راهنما و دفتر دانشکده نسبت به ارایه سمینارهای خود در فرصت باقیمانده اقدام نمایید.


 درج در سايت توسط : IT