دانشکده مهندسی مکانیک - اخبار

 قابل توجه کلیه دانشجویان دکتری دانشکده مهندسی مکانیک

 تاريخ: 23/06/98

 به اطلاع کلیه دانشجویان دوره دکتری دانشکده مهندسی مکانیک می‌رساند، برابر تصمیمات شورای دانشکده مهندسی مکانیک، حداکثر تعداد واحدهای درسی با احتساب درس سمینار که یک دانشجو تا امتحان جامع ملزم به گذراندن آنها می‌باشد، برابر15  واحد درسی است و تعداد بیشتر از آن به عنوان ترمیم معدل در نظر گرفته می‌شود. دانشجویانی که مایل به اخذ امتحان جامع هستند، پیش از برگزاری این امتحان، باید معدل16  از محل دروس کسب کرده باشند.


 درج در سايت توسط : IT