دانشکده مهندسی مکانیک - اخبار

 قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی که نسبت به اخذ درس پروژه اقدام نموده اند

 تاريخ: 03/04/98

 به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی که نسبت به اخذ درس پروژه اقدام نموده اند می رساند آخرین مهلت ارایه پیشنهاد پروژه روز چهارشنبه مورخ 98/04/05 می باشد.


 درج در سايت توسط : IT