دانشکده مهندسی مکانیک - اخبار

 اطلاعیه بسیار مهم تغییر زمان امتحانات پایان ترم مقطع کارشناسی مهندسی مکانیک

 تاريخ: 03/02/98

 

به اطلاع کلیه دانشجویان دوره کارشناسی مهندسی مکانیک میرساند به دلیل تغییر زمان امتحان کنکور کارشناسی ارشد و تداخل بوجود آمده با زمان امتحانات پایان ترم دانشکده، تاریخ امتحانات سه روز مصادف با امتحان کنکور کارشناسی ارشد به صورت زیر تغییر مییابد.


کلیه امتحانات مقطع کارشناسی روز چهارشنبه 98/03/22 در روز شنبه 98/04/01 برگزار خواهد شد.


کلیه امتحانات مقطع کارشناسی روز پنجشنبه 98/03/23 در روز یکشنبه 98/04/02 برگزار خواهد شد.


کلیه امتحانات مقطع کارشناسی روز شنبه 98/03/25 در روز دوشنبه 98/04/03 برگزار خواهد شد.
 
دانشجویان محترم کارشناسی ملزم میباشند که زمانبندی جدید اعلامی برای امتحانات این سه روز را رعایت نموده و عدم اطلاع از برنامه امتحانی جدید اعلامی، قابل پذیرش نمیباشد.


آموزش دانشکده مهندسی مکانیک


 درج در سايت توسط : IT