دانشکده مهندسی مکانیک - اخبار

 مراجعه حضوری دانشجویان کارشناسی ارشدورودی 1401 به منظور اخذ فرم انتخاب استاد راهنما

 تاريخ: 01/08/01

 قابل توجه دانشجویان ورودی 1401مقطع کارشناسی ارشد

دانشجویان کارشناسی ارشد تا مورخ 20 آبان ماه 1401 به منظور اخذ فرم انتخاب استاد راهنما به دفتر دانشکده مراجعه فرمایند.


 درج در سايت توسط : IT