دانشکده مهندسی مکانیک - اخبار

 قابل توجه داوطلبان کنکور دکتری سال تحصیلی 1401-1402 رشته مهندسی مکانیک

 تاريخ: 23/01/01

 

بسمه تعالی

قابل توجه داوطلبان کنکور دکتری سال تحصیلی 1401-1402 رشته مهندسی مکانیک

مصاحبه داوطلبان کنکور دکتری سال تحصیلی 1401-1402 در رشته مهندسی مکانیک (تمامی گرایش‌ها) که برای مصاحبه دعوت شده‌اند، روز چهارشنبه مورخ 1401/04/01 از ساعت 8:30 برگزار خواهد گردید. بدیهی است اولویت انجام مصاحبه بر اساس زمان مراجعه افراد خواهد بود. همچنین، لازم است داوطلبان فرم تعیین اولویت انتخاب استاد راهنما را (بر اساس زمینه پژوهشی اساتید مندرج در فرم) به همراه فرم 1 تکمیل و حداکثر تا تاریخ 1401/03/25 به آدرس grad_mech@sut.ac.ir  ارسال نمایند. داوطلبان بایستی هنگام مصاحبه نیز این فرمها را به همراه سایر فرمها و مستندات لازم همراه خود داشته باشند. لینک دانلود فرم انتخاب استاد راهنما در ذیل اطلاعیه قرار داده شده است. 
لینک دانلود فرم درج در سايت توسط : IT