شنبه، 25 اردیبهشت 1400 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

دکتر سیامک حسین‌پور
مرتبه علمی :دانشیار
تخصص : مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
زمینه های تحقیقاتی : سیستمهای نوین تبدیل انرژی - احتراق و انتقال حرارت - سیستمهای جذب و ذخیره کربن دی اکسید
مراکز تحقیقاتی :

پست الکترونیکی: hossainpour@sut.ac.ir
شماره تلفن: 8436 345 413 98+
شماره فکس: 4309 344 413 98+
رزومه:

Curriculum Vitae

Personal Information

Name : Siamak
Surname: Hossainpour
Date of Birth : 1967   
Tel. :  +98 4133458436
Fax : +98 413 3444309
Email : Hossainpour@sut.ac.ir
            Hossainpour81@gmal.com
    
Educational Background

PhD : Mechanical Engineering (Energy Conversion),  Sharif University of Technology,   Tehran,    Iran,    2001
MSc :  Mechanical Engineering (Heat and Fluid Flow), Sharif University of Technology ,  Tehran,    Iran,    1994
BSc :   Mechanical Engineering (Solid Mechanics and Design),  Sharif University of Technology,    Tehran,    Iran,    1991


 Ph. D Thesis  : Experimental and Numerical Analysis of Initiation and Propagation of Detonation Wave from a Shock Wave   
 M.Sc. Thesis : Analysis of One-Dimensional Unsteady Chemically Non-Equilibrium Gas Flow in Solid Propellant Rocket Motors    

 

 •  
 • برخي از تجارب عملي
 •  
 •  
 • همكاري با گروه شبيه‌‌سازي فرآيند انجماد و سيلان مذاب در محفظه قالبهاي فطعات ريختگري  (دانشكده متالورژي دانشگاه صنعتي شريف)
 • همكاري با كارشناسان صنعت شهيد شاه‏آبادي براي تعريف و انجام تستهاي اندازه‏گيري سرعت انفجار در مواد منفجره مختلف
 • همكاري با تيم طراحي و ساخت سيستم ايمني-تسليح و زنجيره آتش سر جنگي يك اژدر بعنوان مدير پروژه
 • همكاري با صنايع موشكي پارچين در جهت ايجاد نرم‌‌افزاري براي شبيه‌‌سازي پيشروي موج انفجار و تشكيل پرتابه‌‌هاي شكل يافته
 • همكاري با تيم طراحي و ساخت راكت اكتشافي ، مركز تحقيقات جهاد سازندگي
 • همکاری با تيم تجهيز موتور پيکان به سيستم ای سی یو، مركز تحقيقات جهاد سازندگی
 • عضو هيات مديره انجمن احتراق ايران از بهمن ماه سال  1389 تا ديماه  سال 1392
 • عضو شورای پژوهشی شرکت گاز استان آذربايجان شرقی از سال 88 تا آذر ماه  96
 •  
 •  
 • طرحهای پژوهشی خاتمه یافته
 •  
 • بررسی علل اختلاف بين مقادير اندازه گيری شده توسط کنتورهای ورودی جايگاههای سی ان جی با مقادير ديسپنسرها، شرکت گاز استان آذربايجان شرقی (1390 خاتمه يافته)
 •  مدلسازی و طراحی مبادله کن گرمائی هليکال جهت کاهش رسوب گذاری و افزايش ظرفيت حرارتی، شرکت پالايش نفت تبريز (1395 خاتمه يافته)

 

 
 
                                                     
 
مقالات منتشر شده در مجلات
 

 1. N. Nourdanesh, S. Hossainpour, E. EsmaeilzadehEsmaeil, “Experimental investigation of heat transfer enhancement in an open-channel flow with dielectric fluid using electrohydrodynamic conduction pumps concept Applied Thermal Engineering, Vol. ?, No. ?, 2019.
 2.  ر. نيشابوری، س. حسين پور "مطالعه تاثير نصب پره متخلخل درون يك محفظه بسته مربعي جهت افزايش ميزان انتقال گرماي جابجایی آزاد" مجله مهندسی مکانيک ، شماره 86، جلد 49، شماره 1، بهار   1398 ص 353-360
 3. A. Keyhani, S. Hossainpour, M. M. Rashidi, M. Sheremet, Z. Yang, “Comprehensive Investigation of Solid and Porous Fins Influence on Natural Convection in an Inclined Rectangular Enclosure “, International journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 133, April 2019, pp. 729-744.
   
 4. M. Ghanbari, S. Hossainpour, G. Rezazadeh, “Measurement of a micro-scale fluid physical properties using torsional vibration of a micro shaft“,Modelling,Measurement and Control B, Vol. 87, No. 4, December, 2018, pp. 257-265
   
 5. M. Ghanbari, S. Hossainpour, G. Rezazadeh, “Studying torsional vibration of a micro-shaft in a micro-scale fluid media based on non-classical theories”, Latin American Journal of Solids and Structures, Vol. ?, No ?, pp ??-??, (2019), 2019, 16(1), e138
   
 6. A. Zehforoosh, S. Hossainpour, M.M. Rashidi, “Heat generating porous matrix effects on Brownian motion of Koo- Kleinstreuer nanofluid under LTNE conditions” , INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL METHODS FOR HEAT & FLUID FLOW,  … (2018)
   
 7. F. Karami , S. Hossainpour, F. Ghalichi “Numerical Simulation of  Low-Density Lipoprotein Mass Transport in Human Arterial Stenosis Calculation of the Filtration Velocity”, Bio-medical materials and engineering 29(1), pp 95-108  (2017)
   
 8.  
 9. F. Ramin, S. Baheri , S. Hossainpour, “The effect of increasing the multiplicity of  ow  elds contact surface on the performance of PEM fuel cell”, Iranian Journal of Hydrogen & Fuel Cell, 1, pp 69-83, (2017)

 10.  
 11. H. Farajollahi, S.Hossainpour, “Application of organic Rankine cycle in integration of thermal power plant with post-combustion CO2 capture and compression”, Energy Vol. 118, pp 927-936 (2017).
   
 12. F. Ramin, S. Baheri , S. Hossainpour, “The effect of vertical injection of reactants to the membrane electrode assembly on the prformance of PEM fuel cell”, Iranian Journal of Hydrogen & Fuel Cell, 3, pp 167-182, (2016)
   
 13. Tabe R. , Ghalichi F., Hossainpour S. and Ghasemzadeh K.,“Laminar-to-Turbulence and Relaminarization Zones detection by Simulation of Low Reynolds Number Turbulent Blood Flow in Large Stenosed Arteries”, Bio-medical materials and engineering, Vol 27,  pp 119-129 (2016).
   
 14. M. Ghanbari, S. Hossainpour, G. Rezazadeh, “On the modeling of a piezo-ellectrically actuated micro-sensor for measurement of microscale fluid physical properties”, APPLIED PHYSICS A, Vol 121, No. 2, pp 651-663 (2015).
   
 15. A. Zehforoosh, S. Hossainpour "Investigation of Brownian motion of CuO-water nanofluid in a porous cavity with internal heat generation by using of LTNE model", Journal of NanoStructures, Vol. 5, 237-250 (2015).
   
 16.  ع. جابری خسروشاهی، س. حسين پور، ن. نورالهی بسطام "تعيين دبی نشتی گاز از لوله آسيب ديده با در نظر گرفتن معادله حالت AGA" مجله مهندسی مکانيک ، شماره 76، جلد 46، شماره 3، پائيز   1395 ص 67-77.
 17.  
 18. E. Neshat, S. Hossainpour “Numerical investigation of unsteady natural convection heat transfer from the outer surface of helical coils”, Proc IMechE Part E: J Process Mechanical Engineering, Vol 10, pp 1-9 (2015).
   
 19. M. Ghanbari, S. Hossainpour, G. Rezazadeh, “Studying thin film damping in a micro-beam resonator based on non-classical theories”, Acta Mechanica Sinica, 32(3), 369-379 (2016).
   
 20. سيامک حسين پور، البرز ذهنی "بهينه سازي صداي خروجي و فشار برگشتي سامانة تخلية دود موتور سه ليتري ديزلي پرخوران" فصلنامة علمي-پژوهشي تحقيقات موتور، شمارة 53، 1393، صفحه 63-70
   
 21.  آيدين زهفروش، سيامک حسين پور "اثر خواص ماتريس متخلخل بر توليد حرارت داخلی درون محفظه اشباع شده با نانوسيال آب-مس " مجله مهندسی مکانيک مدرس، ديماه 1393، دوره 14، شماره 16، 34-44
   
 22.  M. Ghanbari, S. Hossainpour, G. Rezazadeh, “Study of Squeeze Film Damping in a Micro-beam Resonator Based on Micro-polar Theory”, Latin American Journal of Solids and Structures, Vol. 12, No 1, pp 77-91, (2015).
   
 23.  مينا قنبری، سيامک حسين پور، قادر رضا زاده "اثرات محيط سيال روی ارتعاشات رزوناتور ميکروتير با استفاده از تئوری ميکروپولار" مجله مهندسی مکانيک مدرس، ديماه 1393، دوره 14، شماره 10، 205-210
   
 24.  حميدرضا عسکری فرد جهرمی، سيامک حسين پور"مطالعه عددی پايداری شعله احتراقی مخلوط پروپان- هوا در يک ميکرو برنر با کانال واگرا" نشريه علمی پژوهشی سوخت و احتراق، سال هفتم، شماره دوم، 17-30، پائيز و زمستان 93.
   
 25.  
 26.  I. Mohammadi, S. Hossainpour “Investigation of the effects of several porosity variation profiles on performance and pollutants emission of the porous media burners” Fire and Material, Vol. 40 pp 3–17 (2016).
   
 27.  
 28. E. Neshat, S. Hossainpour, F. Bahiraee “Experimental and Numerical Study on Unsteady Natural Convection Heat Transfer in Helically Coiled Tube Heat Exchangers”, Heat and Mass Transfer, Vol. 50, pp 877–885, (2014).
   
 29.  ا. محمدی، س. حسين پور "اثرات استفاده از پروفيل تغيير تخلخل متغير بر عملکرد و توليد مواد آلاينده در مشعل های محيط متخلخل" مجله علمی - پژوهشی امير کبير، سال چهل و پنج- شماره 1 تابستان 1392، صفحه 51-61.
   
 30.  I. Mohammadi, S. Hossainpour “The effects of chemical kinetics and wall temperature on performance of porous media burners”, Heat Mass Transfer, June 2013, Volume 49, Issue 6, pp 869-877.
   
 31.  M. Talebi, S. Hossainpour “Numerical Investigation of High Velocity Suspension Flame Spraying”, Journal of Thermal Spray Technology, Volume 21, Issue 6 (2012), Page 1163-1172  
   
 32.  ا. محمدی، س. حسين پور " شبيه سازي عددي، دوبعدي و متقارن محور احتراق پيش آميخته ي متان- هوا در محيط متخلخل متغير همراه با مكانيز مهاي احتراقي چند مرحل هاي""، مجله مهندسی مکانيک دانشگاه تبريز، جلد 41، شماره 1، بهار و تابستان 1390.
   
 33. S. Hossainpour, R. Hassanzadeh “Numerical investigation of tube side heat transfer and pressure drop in helically corrugated tubes”, International Journal of Energy and Environmental Engineering, Vol. 2, No. 2, pp 65-75, (2011)
   
 34. س. حسين پور، ن. معلمی "شبيه سازی عددی احتراق در محيط متخلخل در حالت دو بعدی  با استفاده از چهار مکانيزم شيميائی چند مرحله ای مختلف""، نشريه علمی و پژوهشی سوخت و احتراق، سال سوم، شماره اول، صفحه 1-8.
   
 35. س. حسين پور، ش کاشانی اصل "بررسي عددي و آزمايشگاهي تاثير موانع جريان بر افزايش راندمان حرارتي بخاري گازي"، نشريه علمی و پژوهشی سوخت و احتراق، ، سال سوم، شماره اول، صفحه 63-74.
   
 36.  
 37. A. Charchi, M. Rezaei, S. Hossainpour, J. Shayegh, S. Falak “Numerical simulation of heat transfer and fluid flow of molten metal in MMA-St copolymer lost foam casting process”, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 210 , pp. 2071–2080, (2010).
   
 38.  
 39. J. Shayegh, S. Hossainpour, M. Rezaei, A. Charchi “Developing a new 2D model for heat transfer and foam degradation in EPS lost foam casting (LFC) process”, Int. Communication in Heat and Mass Transfer, Vol. 37, PP 1396-1402, (2010).
   
 40. S. Hossainpour, M. Hakak Khadem “Investigation of fluid flow and heat transfer characteristics of gases in microchannels with consideration of different roughness shapes at slip flow regime”, Nanoscale and Microscale Thermophysical Engineering, Volume 14, Issue 3 , PP 137 – 151, (2010).
   
 41.  A. Zehforoosh, S. Hossainpour "Numerical Investigation of Pressure drop Reduction without Surrendering Heat Transfer Enhancement in Partially Porous Channel", International Journal of Thermal Sciences, Vol. 49, PP. 1649-1662, (2010).
   
 42.  A. Zehforoosh, S. Hossainpour, A. A. Tahery "Numerical investigation of forced convection heat transfer for laminar flow in various parallel porous channels",International Journal of Innovation, Management and Technology, Vol. 1, No. 3, pp. 252-258, (2010)
   
 43.  M.H. Khadem, M. Shams, S. Hossainpour "Numerical simulation of roughness effects on flow and heat transfer in microchannels at slip flow regime", Int. Communication in Heat and Mass Transfer, Vol. 36, PP 69–77, (2009).
   
 44.  M. Shams, M.H. Khadem, S. Hossainpour "Direct simulation of roughness effects on rarefied and compressible flow at slip flow regime", Int. Communication in Heat and Mass Transfer, Vol. 36, PP 88-95, (2009).
   
 45.  S. Hossainpour, A.R.Binesh "Investigation of Fuel Spray Atomization in a DI Heavy-Duty Diesel Engine and Comparison of Various Spray Breakup Models", Fuel 88, pp 799-808, (2009).
   
 46.  S. Hossainpour, and A. R. Binesh "A CFD Study of Sensitive Parameters Effect on the Combustion in a High Velocity Oxygen-Fuel Thermal Spray Gun", Int. J. Mechanical, Industrial and Aerospace Engineering Vol. 3, No. 4, pp 193-200, (2009).
   
 47. M. Izadi, S. Hossainpour, and D. Jalali-Vahid "Effects of Nanolayer Structure and Brownian Motion of Particles in Thermal Conductivity Enhancement of Nanofluids", Int. J. Mechanical, Industrial and Aerospace Engineering Vol. 3, No. 4, pp 201-204, (2009).
   
 48.  R.Kamali, A.R.Binesh, S. Hossainpour "Numerical Simulation of Wall Treatment Effects on the Micro-Scale Combustion", Int. J. Mechanical Systems Science and Engineering, Vol. 1 No.  3, pp 166-173, (2008).
   
 49.  ن. مفتونی، ر. ابراهيمی، س. حسين پور"شبيه سازی سه بعدی منيفولد ورودی موتور XU7 در حالت غير دائم"، مجله شبيه سازی عددی در مهندسی، سال 1، شماره 2، 101-109 (1386).
   
 50. M. Farshchi, S. Hossainpour, “Simulation of Detonation Initiation in Straight and Baffled Channels “, Scientia Iranica, Vol. 11, No. 1&2, pp 37-49 (2004).
   
 51.  س. حسين‏پور، م. فرشچي، “اندازه‌‌گيري سرعت موج انفجار و تعيين پارامترهاي معادله حالت BKW” مجله استقلال، سال 17، شماره 2، 97-108 (1377).
 
 
 
 
مقالات منتشر شده در کنفرانسها

 1. ح. جلالی خسروشاهی، س. حسين پور" مطاعه تجربی عملکرد يک مشعل محيط متخلخل توان متوسط و کاهش تلفات حرارتی آن" هفتمين کنفرانس سوخت و احتراق ايران، 24و25 بهمن ماه 1396
 2. عليرضا جابری خسروشاهی، سيامک حسين پور، نوراله نورالهی بسطام "شبيه سازی جريان و تعيين دبی گاز خروجی هنگام شکست کامل لوله با در نظر گرفتن خواص کاز واقعی" اولين کنفرانس بين المللی نفت، گاز، پتروشيمی با رويکرد توسعه پايدار،
 3.  
 4. M. Ghanbari, S. Hossainpour, G. Rezazadeh, “TRANSVERSAL VIBRATION OF A MICRO-BEAM IN INTRACTING WITH A MICRO-SCALE FLUID MEDIA BASED ON MICRO-POLAR THEOR” 5th Conference on Nonlinear Vibrations, Localization and Energy Transfer - NV2014, July 2-4 2014, Istanbul, Turkey
 5.  
 6. F. karami, S. Hossainpour, F. Ghalichi, H. Khodabakhshi “Numerical simulation of LDL transport in human artery using Newtonian and non-Newtonian models of blood”, The 22st Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2014 22-24 April, 2014, Mech. Eng. Dept., Faculty of Eng., Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran.
 7.  
 8. حميد رضا عسگری فرد جهرمی، سيامک حسين پور مطالعه عددی پايداری شعله احتراقی مخلوط پروپن – هوا در يک ميکروکانال با کانال واگرا" پنجمين کنفرانس سوخت و احتراق ايران، دانشگاه علم و صنعت ، بهمن ماه 1392
 9.  
 10.  نگين معلمی خياوی، سيامک حسين پور " مطالعه اثرات سينتيک های شيميائی بر روی احتراق در کوره های متخلخل" پنجمين کنفرانس سوخت و احتراق ايران، دانشگاه علم و صنعت ، بهمن ماه 1392
 11.  
 12.  سيامک حسين پور، سِد جعفر پارچينی" بررسی تشکيل آلاينده های Nox در مدل دو بعدی شعله ی پيش مخلوط جزئی جريان مخالف" پنجمين کنفرانس سوخت و احتراق ايران، دانشگاه علم و صنعت ، بهمن ماه 1392
 13.  
 14.  عارف اميدوار، سيامک حسين پور" مطالعه عددی پديده جوشش در ميکروکانالها" کنفرانس بين المللی مهندسی مکانيک و فن آوری های پيشرفته، دانشگاه آزاد علامه مجلسی، اصفهان، 19-21 مهر ماه 1391.
 15.  
 16.  حمزه طارمی، سيامک حسين پور، آيدين زهفروش "تقويت انتقال حرارت جابجايی درون کانال انحنادار با بکارگيری مواد متخلخل با روشهای عددی" بيستمين همايش سالانه بين المللی مهندسي مکانيک ايران، ISME2012، دانشکده مهندسی مکانيک، دانشگاه شيراز، شيراز ، ايران، 26 لغايت 28 ارديبهشت 1391.
 17.  
 18.  امير هشترودی، سيامک حسين پور، آيدين زهفروش "بررسی عددی افزايش انتقال حرارت جابجائی در کانالهای موازی با بلوکهای حرارتی به وسيله پوشش های متخلخل" بيستمين همايش سالانه بين المللی مهندسي مکانيک ايران، ISME2012، دانشکده مهندسی مکانيک، دانشگاه شيراز، شيراز ، ايران، 26 لغايت 28 ارديبهشت 1391.
 19.  
 20. Tabe, R., Ghalichi, F., Hossainpour, S., Ghasemzadeh, K.” Numerical simulation of transitional blood flow in large arteries”, 18th Iranian Conference on BioMedical Engineering, 14-16 December 2011, Tehran, Iran, 2011
 21.  
 22. ا. محمدی، س. حسين پور " بررسی عددی اثرات پارامترهای مختلف در مشعل‌های محيط متخلخل همراه با تخلخل متغير، بر روی احتراق و ايجاد آلاينده‌ها در حالت دوبعدی و متقارن محور" چهارمين كنفرانس سوخت و احتراق ايران، كاشان - دانشگاه كاشان - بهمن ماه 90
 23.  
 24. ط. رئيس زاده ضيابری، س. حسين پور "مدل سازی سه بعدی پيل سوختی PEM و تاثير پارامترهای هندسی در عملکرد آن" چهارمين كنفرانس سوخت و احتراق ايران، كاشان - دانشگاه كاشان - بهمن ماه 90
 25.  
 26. م. طالبی، س. حسين پور ""مطالعه عددی سيستم پاشش شعله‌ای  سرعت بالای محلول (HVSFS) "
 27. چهارمين كنفرانس سوخت و احتراق ايران، كاشان - دانشگاه كاشان - بهمن ماه 90
 28.  
 29.  آ. زهفروش، س. حسين پور، ا. عسگری"افزايش انتقال حرارت درکانالهای موازی با بکارگيری مواد متخلخل با استفاده از حل عددی" اولين کنفرانس علوم حرارتی ايران، مشهد-بهمن ماه 89
 30.  
 31.  Jamal Shayegh, Siamak Hossainpour, Mostafa Rezaei, Ali Charchi "Numerical simulation of free boundaries in lost foam casting (LFC) process", 13th Annual and 2nd International Fluid Dynamics Conference, 26-28 Oct. 2010, Shiraz University, Shiraz, Iran.
 32.  
 33.  Jamal Shayegh, Siamak Hossainpour, Mostafa Rezaei, Ali Charchi "Numerical simulation of heat transfer and fluid flow of molten metal in lost foam casting (LFC) process", 18th Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2010, 11-13 May, 2009, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.
 34.  ا. نقی زاده، س. حسين پور"کاهش آلايندگی موتورهای ديزلی پاشش مستقيم با استفاده از سيستم پاشش چند مرحله ای"سومين كنفرانس سوخت و احتراق ايران، تهران - دانشگاه صنعتی اميرکبير - اسفند ماه 1388.
 35.  ف. سخنور، س حسين پور "بررسی اثر تغييير زمان بندی سوپاپ بر راندمان حجمی موتور احتراق داخلی" ششمين همايش بين المللی موتورهای درونسوز، تهران ايران، آبان ماه 1388.
 36.  
 37. س حسين پور، م. بشير "تغيير شکل محفظه احتراق موتور Perkins 4.236 و بررسی تاثير آن بر عملکرد و توليد مواد آلاينده توسط کد KIVA- 3V " ششمين همايش بين المللی موتورهای درونسوز، تهران ايران، آبان ماه 1388.
 38.  
 39. A. Charchi, M. Rezaei, S. Hossainpour, J. Shayeg, S. Falak "CFD Modeling of Transport Phenomena in MMA-St Copolymer Lost Foam Casting Process", Iran Polymer and Petrochemical Institute, Tehran, Iran 17-21 October 2009
 40.  
 41.  ع. بينش، س. حسين پور "شبيه سازی عددی اتميزسيون اسپری سوخت همراه با احتراق با استفاده از مدل لاگرانژين KHRT" هفدهمين کنفرانس سالانه (بين المللی) مهندسی مکانيک ISME2009، دانشگاه تهران، ارديبهشت 1388.
 42.  
 43.  ع. بينش، س. حسين پور "بررسی تاثير مدلهای مختلف شکست قطرات سوخت بر مشخصه های اسپری در يک موتور ديزل پاشش مستقيم" دوازدهمين کنفرانس ديناميک شاره ها، دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل، خرداد 1388.
 44.  
 45.  A. Charchi, M. Rezaei, S. Hossainpour, M. Abarzani and H. R. Azimi "Modeling of Gap Geometry and Pressure in Expandable Polystyrene Lost Foam Casting Process", Proceeding of 25th Annual Meeting of the Polymer Processing Society, Goa, India, March 1-5, 2009.
 46.  
 47.  M. Hakak Khadem, M. Shams, and S. Hossainpour, "Effects of Rarefaction and Compressibility on Fluid Flow at Slip Flow Regime by Direct Simulation of Roughness", PROCEEDINGS OF WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY VOLUME 31 JULY 2008 ISSN 1307-6884, pp 230-237
 48.  
 49.  M. Hakak Khadem, S. Hossainpour, and M. Shams, "Simulation of Roughness Shape and Distribution Effects on Rarefied and Compressible Flows at Slip Flow Regime", PROCEEDINGS OF WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY VOLUME 31 JULY 2008 ISSN 1307-6884, pp 224-230
 50.  
 51. M. Izadi, S. Hossainpour, and D. Jalali-Vahid, "Effects of Nanolayer Structure and Brownian Motion of Particles in Thermal Conductivity Enhancement of Nanofluids" ,PROCEEDINGS OF WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY VOLUME 31 JULY 2008 ISSN 1307-6884, pp 220-224
 52.  
 53. S. Hossainpour, and A. R. Binesh, "A CFD Study of Sensitive Parameters Effect on the Combustion in a High Velocity Oxygen-Fuel Thermal Spray Gun", PROCEEDINGS OF WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY VOLUME 31 JULY 2008 ISSN 1307-6884, pp 213-220
 54.  
 55.  
 56. A. R. Binesh, and S. Hossainpour, "Three Dimensional Modeling of Mixture Formation and Combustion in a Direct Injection Heavy-Duty Diesel Engine", PROCEEDINGS OF WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY VOLUME 31 JULY 2008 ISSN 1307-6884, pp 207-212
 57.  
 58. S. Hossainpour, B. Haddadi, "Numerical Study of the Effects of Porous Burner Parameters on Combustion and Pollutants Formation", World Congress on Engineering 2008 (WCE 2008), July 2-4, London, U.K.
 59.  
 60. A.R.Binesh, S.Hossainpour, "A CFD Study of Fuel Combustion in a High Velocity Oxygen-Fuel Thermal Spray Gun ", XXVI. WASET International Conference, Dec. 14-16, 2007, Bangkok, Thailand.
 61.  
 62.  S. Hossainpour,  A.R.Binesh " A CFD Study of Fuel Combustion in a High Velocity Oxygen-Fuel Thermal Spray Gun", 2th Iranian Combustion Conference, Mashhad, Iran, 2008.
 63.  
 64.  س. حسين پور،  م. موسوي "اثر محيط متخلخل در عملکرد حرارتی موتور احتراق داخلی و شبيه سازی ترموديناميکی آن" دومين کنفرانس احتراق ايران، مشهد، بهمن ماه 86.
 65.  
 66. A.R.Binesh , R.Kamali , S. Hossainpour "A CDF Study of Wall Treatment effect on the Combustion of Hydrogen-Air Mixture in Micro-Scale Chambers with same shape aspect Ratio", WSEAS International Conferences, Dec. 14-16, 2007 Puerto De La Cruz, Tenerife, Canary Islands, Spain.
 67.  
 68.  
 69.  س. حسين پور،  م. موسوي "بهينه سازي مصرف سوخت در سيستمهاي گرمايشي خانگي با استفاده از مشعلهاي محيط متخلخل" اولين كنفرانس سراسري بهينه سازي مصرف انرژي، مشهد 20و21 تيرماه 1386.
 70.  
 71.  س. حسين پور،  ع. ترابي " مدلسازي حرارتي موتور احتراق داخلي با رويكرد تحليل دمائي قطعات جهت طراحي سيستم خنك كاري" پانزدهمين كنفرانس سالانه (بين المللي ) مهندسي مكانيك، دانشگاه صنعتي امير كبير، ارديبهشت 1386.
 72.  
 73.  ن. مفتوني، ر. ابراهيمي، س. حسين پور" شبيه سازي سه بعدي منيفولد ورودي موتور XU70 در حالت غير دايم و بررسي تاثير پارامترهاي دور موتور و طول شاخه‌هاي منيفولد بر بازده حجمي"‌ چهاردهمين كنفرانس سالانه (بين المللي) مهندسي مكانيك، دانشگاه صنعتي اصفهان، ارديبهشت 1385.
 74.  
 75.   س. حسين پور، ه. راه حق"بررسي تاثير تزريق چند مرحله‌اي سوخت بر عملكرد و آلايندگي موتور ديزل پاشش مستقيم"، اولين كنفرانس احتراق ايران، دانشگاه تربيت مدرس، بهمن 1384.
 76.  
 77.  س. حسين پور، م. ابراهيمي “مدلسازي ضربه اوليه باز شدن چتر در حين فرود محموله راكتهاي اكتشافي و مقايسه با نتايج ثبت شده توسط شتاب سنج” ، چهارمين كنفرانس انجمن هوافضاي ايران، دانشگاه صنعتي امير كبير ، بهمن 1381.
 78.  
 79.  س. حسين پور، ر. صدوقي “بررسي اثر ضخامت پوسته بر شكل و سرعت پرتابه‏هاي شكل يافته(EFP) ” ، دومين كنفرانس علمي و كاربردي  سازمان صنايع هوافضا، پذيرفته شده براي ارائه، ارديبهشت ماه 1382.
 80.  
 81.  س. حسين پور، ر. صدوقي، ر. محمدي، “شبيه‏سازي تشكيل پرتابه‏هاي شكل يافته (EFP) و بررسي اثر پارامترهاي مهم بر شكل و سرعت پرتابه‏ها” ، نهمين كنفرانس سالانه مهندسي مكانيك، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، 1381.
 82.  
 83. S. Hossainpour, R. Sadoughi, “Simulation of Explosively Formed Projectiles”, Proceedings of the Ninth Asian Congress of Fluid Mechanics, May 27-31 2002, Isfahan, Iran.
 84.  
 85.  س. حسين‏پور، د. ميرباقري،   “شبيه‌‌سازي سه بعدي جريان مذاب و انتقال حرارت در حين ريخته‌‌گري قطعات ريختگي”، پنجمين كنفرانس ديناميك شاره‌‌ها، دانشگاه فردوسي مشهد 1377.
 86.  
 87.  س. حسين‏پور، م. فرشچي، “حل عددي معادلات اويلر دو بعدي گذرا با زمان با استفاده از شبكه‌‌بندي انطباقي”، پنجمين كنفرانس ديناميك شاره‌‌ها، دانشگاه فردوسي مشهد 1377.
 88.  
 89. س. حسين‏پور، ع. شاهاني بهبهاني، “شبيه سازي انتقال حرارت در فرآيند جوشكاري”، چهارمين كنفرانس ملي جوش و بازرسي، مركز پژوهش و مهندسي جوش ايران 1376.
 90.  
 91. م. فرشچي، س. حسين‏پور، “بررسيهاي اوليه ايجاد و توسعه موج انفجاري در مواد منفجره”، چهارمين كنفرانس ديناميك شاره‌‌ها، دانشگاه صنعتي اصفهان 1375.
 92.  
 93.   س. حسين‏پور، د. ميرباقري، “شبيه‌‌سازي جريان مذاب و انتقال حرارت در قالبهاي قطعات ريختگري”،سومين كنفرانس سالانه مهندسي مكانيك، دانشگاه صنعتي امير كبير 1374.
 94.  
 95. س. حسين‏پور، د. ميرباقري،  “شبيه‌‌سازي جريان مذاب در قالبهاي قطعات ريختگري”، سومين كنفرانس ديناميك شاره‌‌ها، دانشگاه صنعتي شريف 1373.
 96.  
 97.  م. گل افشاني، س. حسين‏پور، “آناليز جريان غير دائمي يك بعدي گاز در موتور موشك سوخت جامد با در نظر گرفتن واكنشهاي شيميائي غير تعادلي”، سومين كنفرانس ديناميك شاره‌‌ها، دانشگاه صنعتي شريف  1373.
   
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند |
تبریز، دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی مکانیک، صندوق پستی: 1996-51335 | تلفن دفتر دانشکده: 4310 3344 41 98+ | info.mech@sut.ac.ir