چهارشنبه، 6 مهر 1401 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

دکتر اردلان شفیعی غازانی
مرتبه علمی :استادیار
تخصص : مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
زمینه های تحقیقاتی : جریان های دوفاز (گاز-جامد و گاز-مایع)- دینامیک سیالات محاسباتی (تراکم پذیر و تراکم ناپذیر)- انتقال حرارت عددی- ذخیره سازی انرژی- هدایت حرارتی غیرفوریه
مراکز تحقیقاتی :

پست الکترونیکی: shafiei.ardalan@sut.ac.ir
شماره تلفن:
شماره فکس: 8441 344 413 98+
رزومه:
Education:
 • B.Sc., Mechanical Engineering, Mechanics in solid design, University of Tabriz, Tabriz, Iran
 • M.Sc., Mechanical Engineering, Energy Conversion, َAmirkabir University of Technology, Tehran, Iran
 • Ph.D., Mechanical Engineering, Energy Conversion, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
Research Interests:
 • Two-phase Flows (Gas-liquid & Gas-Solid)
 • Computational Fluid Mechanics (Compressible & Incompressible Flows)
 • Numerical Methods in Heat Transfer
 • Thermal Energy Storage
 • Hyperbolic Heat Conduction
Publications:
 • Ali Nouri-Borujerdi, and Ardalan Shafiei Ghazani. "A pressure-based algorithm for internal compressible turbulent flows through a geometrical singularity." Numerical Heat Transfer, Part B: Fundamentals (2019): 1-17.
 • Ali Nouri-Borujerdi, and Ardalan Shafiei Ghazani. "Simulation of Compressible and Incompressible Flows Through Planar and Axisymmetric Abrupt Expansions." Journal of Fluids Engineering 141.11 (2019): 111107.
 • A. Nouri-Borujerdi, and A. Shafiei Ghazani. "A non-equilibrium relaxation model for fast depressurization of pipelines." Annals of Nuclear Energy 111 (2018): 1-11.
 • S. Saeed Mostafavi Tehrani, Robert A. Taylor, Karthik Nithyanandam, and Ardalan Shafiei Ghazani. "Annual comparative performance and cost analysis of high temperature, sensible thermal energy storage systems integrated with a concentrated solar power plant." Solar Energy 153 (2017): 153-172.
 • A. Nouri‐Borujerdi, and A. Shafiei Ghazani. "Equilibrium and non‐equilibrium gas–liquid two phase flow in long and short pipelines following a rupture." AIChE Journal 63, no. 7 (2017): 3214-3223.
 • Masoud Molaei Najafabadi, Ardalan Shafiei Ghazani, and Hassan Basirat Tabrizi. "Numerical Simulation of Non-Fourier Temperature Behavior of Functionally Graded Materials in a Slab with Surface Radiation." Numerical Heat Transfer, Part A: Applications 63.3 (2013): 226-243.
 • علی نوری، اردلان شفیعی غازانی، " حل عددی جریان مایع-بخار با استفاده از روش تفکیک شار در مجاری با مقطع متغیر" نشریه علمی-پژوهشی امیرکبیر مهندسی مکانیک، دوره 48 شماره 1، 1395
 
Conference Papers:
 • Nouri-Borujerdi, A., and A. Shafiei Ghazani. " Numerical Study of Compressible Turbulent Flow in Pipe Enlargements by Using a Novel Pressure Based Algorithm." بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی سالانه مهندسی مکانیک، تهران، انجمن مهندسان مکانیک ایران، دانشگاه تربیت مدرس، 1398.
 • Saeed Mostafavi Tehrani, Robert A. Taylor, Ardalan Shafiei Ghazani, and Pouya Saberi. "Part Load Behavior of Molten Salt Cavity Receiver Solar Tower Plants Under Storage Mode Operational Mode." In ASME 2016 10th International Conference on Energy Sustainability collocated with the ASME 2016 Power Conference and the ASME 2016 14th International Conference on Fuel Cell Science, Engineering and Technology, pp. V001T04A027-V001T04A027. American Society of Mechanical Engineers, 2016.
 • Saeed Mostafavi Tehrani, Robert A. Taylor, Ardalan Shafiei Ghazani, Pouya Saberi, “An Efficient Strategy For The Operation Of An Integrated Thermal Energy Storage Facility And Chp/Dh Plant”, International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering (ICMAE), Sydney, Australia, 15th April 2016
 • Saeed Mostafavi Tehrani, Gonzalo Diarce, Robert A, Taylor, Ardalan Shafiei Ghazani, “Geometric Optimization Of High Temperature Shell And Tube Latent Heat Thermal Energy Storage”, International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering (ICMAE), Sydney, Australia, 15th April 2016
 • علی نوری بروجردی، اردلان شفیعی غازانی، " شبیه سازی عددی جریان دوفاز تراکم پذیر مایع-بخار در مجاری با سطح مقطع متغیر" بیست و دومین کنفرانس بین المللی سالانه مهندسی مکانیک، اهواز، انجمن مهندسان مکانیک ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1393
 • علی نوری، محمد ورزیده، اردلان شفیعی، " مدل سازی جریان دوفاز مايع-بخار هنگام شکست خطوط انتقال" بیست و دومین کنفرانس بین المللی سالانه مهندسی مکانیک، تهران، انجمن مهندسان مکانیک ایران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، 1392
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند |
تبریز، دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی مکانیک، صندوق پستی: 1996-51335 | تلفن دفتر دانشکده: 4310 3344 41 98+ | info.mech@sut.ac.ir