شنبه، 11 آذر 1402 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

دکتر علی سلطانی
مرتبه علمی :استادیار
تخصص : مهندسی مکانیک ـ طراحی کاربردی
زمینه های تحقیقاتی : کنترل پرنده های بدون سرنشین، کنترل سیستم های چند عامله، طراحی سیستم های کنترل هوشمند
مراکز تحقیقاتی :

پست الکترونیکی: asoltani@sut.ac.ir
شماره تلفن: 4309 344 413 98+
شماره فکس: 4309 344 413 98+
رزومه:
مدارك تحصیلی:
دیپلم دبیرستان استعداد هاي درخشان شهر تبریز 1381
کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف 1386
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف 1388
دکتري مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف 1396
افتخارات علمی:
رتبه ي 39 منطقه ي 1 و 63 کشوري در کنکور سراسري سال 1382
رتبه ي 3 تا 13 گرایش هاي مختلف کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک سال 1386
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمی: 
1-Sayyaadi, H., Soltani, A. (2016). Robust decentralized control of consensus-based formations of leader-follower networks with uncertain directed topologies on bounded velocity trajectories undefined for followers via backstepping method. Scientia Iranica, 23(3), 1064-1072.http://dx.doi.org/10.24200/sci.2016.3875

 

2-  Sayyaadi, H., & Soltani, A. (2017). Decentralized polynomial trajectory generation for flight formation of quadrotors. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part K: Journal of Multi-Body Dynamics, 231(4), 690–707. https://doi.org/10.1177/1464419317694277
 
3- Hassan SAYYAADI, Ali SOLTANI, Modeling and control for cooperative transport of a slung fluid container using quadrotors,
Chinese Journal of Aeronautics, Volume 31, Issue 2, 2018, Pages 262-272,ISSN 1000-9361. https://doi.org/10.1016/j.cja.2017.12.005
 
4- SAYYAADI, H , SOLTANI, A . (2018). Trajectory Generation and Control in a Special Transport Mission of a Cable-Suspended Point-Mass Load from a Quadrotor. GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, 31 (2), 578-598. Retrieved from http://dergipark.org.tr/gujs/issue/37206/429378
 
5- Cooperative Control of a Gripped Load by a Team of Quadrotors, Scientia Iranica, In press.
 
6- Soltani A, Sayyaadi H. Deployment of Multi-Agent Robotic Systems in Presence of Obstacles. ASME. Engineering Systems Design and Analysis, ASME 2010 10th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis, Volume 5 ():7-12. http://doi.org/10.1115/ESDA2010-24026

 

       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند |
تبریز، دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی مکانیک، صندوق پستی: 1996-51335 | تلفن دفتر دانشکده: 4310 3344 41 98+ | info.mech@sut.ac.ir