شنبه، 25 اردیبهشت 1400 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

دکتر امین ترقی اسکویی
مرتبه علمی :استادیار
تخصص : مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی
زمینه های تحقیقاتی : ارتعاشات و دینامیک سازه‌ها - آنالیز مودال - کنترل ارتعاشات و برداشت انرژی - عیب‌یابی و پایش وضعیت - سیستم‌های نانو/میکرو الکترومکانیکی
مراکز تحقیقاتی :

پست الکترونیکی: taraghi@sut.ac.ir
شماره تلفن: 8433 345 413 98+
شماره فکس: 4309 344 413 98+
رزومه:
 
پروژههای پژوهشی فعال برای دانشجویان کارشناسی ارشد
 
پژوهش در باره  توربین‌های بادی بدون پره و سایر سازه‌های برداشت انرژی از نیروی باد به منظور تولید آنها
 
ساخت و تحلیل ساز و کارهای برداشت انرژی از سیستم تعلیق خودرو
 
تحلیل ارتعاشی سیستم‌های حفاری چاه‌های نفتی در قالب پروژه مشترک با یکی از دانشگاه‌های معتبر اروپایی
 
موضوعات مختلف در باره مدلسازی، تحلیل دینامیکی و کنترل سازه‌ها و سیستم‌های مکانیکی مانند ارتعاش نانوساختارهای مختلف، ناپایداری سازه‌های هوایی، پردازش سیگنال‌های ارتعاشی، دینامیک خوردو و... 
 
Education:
 
Ph.D. in Applied Mechanics
Sharif University of Technology, Iran (Jan 2013- Jan 2018)
Visiting Scholar: laboratory of Bio-inspired & Graphene Nanomechanics, University of Trento, Italy
 

M.Sc. in Applied Mechanics
University of Tabriz, Tabriz, Iran (Sep 2009- Aug 2011)
 

B.Sc. in Mechanical Engineering
University of Tabriz, Tabriz, Iran (Sep 2005- Aug 2009)

Courses:
 • Vibration of Continuous Systems (M.Sc.)
 • Advanced Mathematics (M.Sc.)
 • Dynamics (B.Sc.)
 • Mechanical Vibrations (B.Sc.)
 • Mechanics of Materials (B.Sc.)
 
Honors:
 • Outstanding research student of Mechanical Faculty, Sharif University of Technology, 2018.
 • Awarded member of National Elites Foundation, Iran’s National Elite Foundation, Iran, 2014.
 • Top 1st among students in Applied Mechanics, University of Tabriz, Aug 2011.
 • Offered by scholarship opportunity to continue M.S. education in University of Tabriz without Entrance Examinations, Sep 2009.
 • Honored as the outstanding student in the East Azerbaijan State, Aug 2009.
 • Top 3rd among students in Mechanical Engineering, University of Tabriz, Aug 2009.
 
Publications:

Journals

[9] A. Taraghi Osguei , M. T. Ahmadian , M. Asghari, N. M. Pugno, "A shell model for free vibration analysis of carbon nanoscroll" Materials, Vol. 10, No 4 pp. 387/1-387/15, 2017.
 
[8] A. Taraghi Osguei , M. T. Ahmadian , M. Asghari, N. M. Pugno, "Free vibration analysis of cylindrical panels with spiral cross section" International Journal of Mechanical Sciences, Vol. 133, pp. 376-386, 2017.
 
[7] M. Rezaee, A. Taraghi Osguei, "Improving empirical mode decomposition for vibration signal analysis in mechanical systems" Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of mechanical engineering science, Vol 231, No 12, pp.2223-2234, 2017.
 
[6] M. Rezaee, A. Taraghi Osguei, H. A. Arghand, "A new Method for Obtaining the Local Mean in the Empirical Mode Decomposition Algorithm",  Journal of Mechanical Engineering of University of Tabriz, Vol 45, No 2, pp. 23-31, 2015. (in Persian)
 
[5] M. Rezaee, A. Taraghi Osguei, H. A. Arghand, "An Investigation on the Effects of Geometric and Dynamic Parameters on the Truck Lateral Deviation Due to the Braking Force Error", Journal of Applied and computational Sciences in Mechanics, Vol.26, No.2, pp.141-152, 2015. (in Persian)
 
[4] M. Rezaee, A. Banan Nojavani, A. Taraghi Osguei, "Proposing a modified EMD for analyzing Noisy Signals in time-frequency domain", The Iranian Society of Mechanical Engineering, Vol 16, No 1, pp. 6-20, 2014. (in Persian)
 
[3] M. Rezaee, A. Taraghi Osguei, H. A. Arghand, "An Investigation on the Ride Comfort of a Vehicle Subjected to the Random Road Excitation", International Journal of Vehicle Safety, Vol.6, No.3, pp.235-253, 2013.
 
[2] M. Rezaee, H. A. Arghand, A. Taraghi Osguei, M. Bafandegan, "Theoretical and Experimental Investigation on the Vehicle Lateral Deviation Due to the Braking Force Error", Journal of Applied and computational Sciences in Mechanics, Vol.23, No.1, pp.41-52, 2012. (in Persian)
 
[1] M. Rezaee, H. A. Arghand, A. Taraghi Osguei, M. Fathi, "On the Effects of Passenger Seat Characteristics on the Ride Comfort of a Vehicle Under the Random Excitation", Modares Journal of Mechanical Engineering, Vol.11, No.3, pp.43-57,2011.(in Persian)

 
Conferences

[4] M. Rezaee, A. Taraghi Osguei, H. A. Arghand, "Fault Detection in Gearbox using EMD method and Energy Spectrum", 20th Annual Conference on mechanical Engineering, Shiraz, Iran, 2012.
 
[3] M. Rezaee, H. A. Arghand, A. Taraghi Osguei, “On the Dynamic Behavior of Imperfect Joint in Mechanisms Considering the Clearance and the Friction”, 1st International Conference on Acoustics and Vibration, Tehran, Iran, Sep 2011.
 
[2] M. Rezaee, H. A. Arghand, A. Taraghi Osguei, "Motor Components Inertia Effects on the Crank Angular Velocity", 19th Annual Conference  on Mechanical Engineering, Birjand, Iran, May 2011.
 
[1] M. Rezaee, H. A. Arghand, A. Taraghi Osguei, "An Investigation on the Dynamic Behavior of an Imperfect Joint in an Internal Combustion Engine", 7th International Conference on Internal Combustion Engines, Tehran, Iran, 2011.

 
 
Research Projects

[2] Condition monitoring and maintenance of Air Quality Monitoring Stations of Tehran
[1] Noise Pollution analysis of South Pars Gas Complex
 

Experiences
 • Condition monitoring Center of Sharif University of Technology
 • Sharif Advanced Technologies Incubator
 • Seca Engineering Company
 • Tabriz Tractor Manufacturing Company
 • Tabriz Oil Refining Company
 
 

       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند |
تبریز، دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی مکانیک، صندوق پستی: 1996-51335 | تلفن دفتر دانشکده: 4310 3344 41 98+ | info.mech@sut.ac.ir