چهارشنبه، 6 مهر 1401 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

دکتر الهه نشاط
مرتبه علمی :دانشیار
تخصص : مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
زمینه های تحقیقاتی : - موتورهای احتراق داخلی - چرخه های تولید همزمان - مبدل های حرارتی
مراکز تحقیقاتی :

پست الکترونیکی: e_neshat@sut.ac.ir
شماره تلفن: 8445 345 413 98+
شماره فکس: 4309 344 413 98+
رزومه:
PERSONAL DETAILS
E-mail: e_neshat@sut.ac.ir
Birth: November 17, 1985


CURRENT POSITION
Sahand University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering
Assistant Professor
September 12, 2015 – present


EDUCATION
Sahand University of Technology
PhD in Energy Conversion
September 2010 – January 2015, degree obtained on January 6, 2015, with the grade 19.90
Thesis Title: Investigation on the effect of reformer gas on HCCI combustion
Supervisor:
Prof.dr. Rahim Khoshbakhti


Sahand University of Technology
MSc in Energy Conversion
September 2008 – September 2010, GPA: 17.67/20, in top three graduates in the faculty in 2010
Thesis Title: Convective heat transfer in Helical coils (Grade: 19.5/20)
Supervisor:
Aso. Prof. Siamak Hossainpour


Amir-Kabir University of Technology (Tehran Polytechnic)
BSc in Mechanical Engineering
September 2004 – September 2008
Thesis Title: Modeling and Analysis Snake robot (Grade: 19.5/20)
Supervisor:
Aso. Prof. Farshad Barazande


LANGUAGES
Turkish: Native
English Good


FIELDS OF INTEREST
Internal Combustion Engines
Cogeneration Systems
Heat Exchangers


TEACHING EXPERIENCE
Internal Combustion Engines
Advanced CFD
Advanced Fuel and combustion
Thermodynamics


PUBLICATIONS

PEER-REVIEWED INTERNATIONAL JOURNAL PAPERS (English)
 
15. Elaheh Neshat, Amirhossein V Bajestani, Damon Honnery, Advanced numerical analyses on thermal, chemical and dilution effects of water addition on diesel engine performance and emissions utilizing artificial inert species, FUEL, (2019), 242, 596-606

14. Mehrdad Nazemian, Elaheh Neshat, Rahim Khoshbakhti Saray, Effects of piston geometry and injection strategy on the capacity improvement of waste heat recovery from RCCI engines utilizing DOE method, Applied Thermal Engineering, (2019), 152, 52-66

13. Mehrdad Farajzadeh Ahari, Elaheh Neshat, Advanced analysis of various effects of water on natural gas HCCI combustion, emissions and chemical procedure using artificial inert species, Energy, (2019), 171, 842-852

12. Elaheh Neshat, Rahim khoshbakhti Saray, Mathematical modeling and validation of mass transfer phenomenon in homogeneous charge compression ignition engines based on a thermodynamic multi zone model, Mathematical and Computer Modelling of Dynamical Systems, (2019), 25, 167-194

11. Elaheh Neshat, Mehrdad Nazemian, Damon Honnery, Thermodynamic modeling and validation of in‐cylinder flow in diesel engines, Environmental Progress & Sustainable Energy, (2019), DOI 10.1002/ep.13204

10.  Alborz Zehni, Rahim Khoshbakhti Saray, Elahe Neshat, A Detailed Study of the Effects of Biodiesel Addition and Exhaust Gas Recirculation on Diesel Engine PCCI Combustion, Performance and Emission Characteristics by KIVA–CHEMKIN Coupling, Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, (2018), 140, 062801

9.  E Neshat, R Khoshbakhti Saray, S Parsa, Numerical analysis of the effects of reformer gas on supercharged n-heptane HCCI combustion, FUEL, (2017), 200, 488-498

8. E Neshat, Damon Honnery, Rahim Khoshbakhti Saray, Multi-zone model for diesel engine simulation based on chemical kinetics mechanism, Applied Thermal Engineering, (2017), 121, 351-360

7. Elaheh Neshat, Siamak Hossainpour, Numerical investigation of unsteady natural convection heat transfer from the outer surface of helical coils, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering, (2017), 231, 383–391

6. Elaheh Neshat, Rahim Khoshbakhti Saray, Vahid Hosseini, Effect of reformer gas blending on homogeneous charge compression ignition combustion of primary reference fuels using multi zone model and semi detailed chemical-kinetic mechanism, Applied Energy, (2016), 179, 463-478

5. Elaheh Neshat, Rahim Khoshbakhti Saray, Vahid Hosseini, Investigation of the effect of reformer gas on PRFs HCCI combustion based on exergy analysis, International Journal of Hydrogen Energy, (2016), 41, 4278-4295

4. Elaheh Neshat, Rahim Khoshbakhti Saray, An optimized chemical kinetic mechanism for HCCI combustion of PRFs using multi-zone model and genetic algorithm, Energy Conversion and Management, (2015), 92, 172-183

3. Elaheh Neshat, Rahim Khoshbakhti Saray, Effect of different heat transfer models on HCCI engine simulation, Energy conversion and management, (2014), 88, 1-14

2. Elaheh Neshat, Rahim Khoshbakhti Saray, Development of a new multi zone model for prediction of HCCI (homogenous charge compression ignition) engine combustion, performance and emission characteristics, Energy, (2014), 73, 325-339

1. E Neshat, S Hossainpour, F Bahiraee, Experimental and numerical study on unsteady natural convection heat transfer in helically coiled tube heat exchangers, Heat and Mass transfer, (2014), 50, 877-885
 
PEER-REVIEWED JOURNAL PAPERS (Persian)

 
7. مهرداد ناظمیان، الهه نشاط، رحیم خوشبختی، کامران پورقاسمی، بررسی تاثیر زمان پاشش بر اگزرژی در یک موتور اشتعال تراکمی کنترل واکنشی، نشریه مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز، 1398
6. مهرداد ناظمیان، الهه نشاط، رحیم خوشبختی، بررسی تاثیر زمان شروع پاشش درموتور احتراق تراکمی کنترل واکنشی بر ظرفیت بازیافت حرارت هدر رفته، نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر، 1398
5. مهرداد ناظمیان، الهه نشاط، رحیم خوشبختی، کامران پورقاسمی، بررسی تاثیر ویژگی های هندسی سنبه بر عملکرد یک موتور اشتعال تراکمی تنظیم واکنشی بر مبنای قانون دوم ترمودینامیک، فصلنامه تحقیقات موتور، 1397
4. الهه نشاط اسفهلانی، دیمون هونری، رحیم خوشبختی سرای، شبیه ‏سازی موتور دیزل با استفاده از الگوی چند منطقه‏ای و سینتیک شیمیایی، فصلنامه تحقیقات موتور، 1394
3. الهه نشاط اسفهلانی، رحیم خوشبختی سرای، بررسی تأثیر افزودن گاز ترکیبی بر احتراق اشتعال تراکمی همگن سوخت ترکیبی، فصلنامه تحقیقات موتور، 1394
2. رعنا خدائی، رحیم خوشبختی سرای، الهه نشاط اسفهلانی، بررسی مقایسه‌ای تأثیر هم‌پوشانی دریچه‌ها بر موتورهای اشتعال تراکمی مخلوط همگن، فصلنامه تحقیقات موتور، 1392
1. الهه نشاط اسفهلانی، رحیم خوشبختی سرای، شبیه‌سازی احتراق HCCI و آلاینده‌های آن با استفاده از شبیه‌سازی چندمنطقه‌ای، فصلنامه تحقیقات موتور، 1392
 

       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند |
تبریز، دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی مکانیک، صندوق پستی: 1996-51335 | تلفن دفتر دانشکده: 4310 3344 41 98+ | info.mech@sut.ac.ir