شنبه، 25 اردیبهشت 1400 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     


توضیحات :

زمان برگزاری در نیمسال دوم 96-97
دوشنبه: ساعت 8:30-10 در کلاس شماره 3 دانشکده مهندسی مکانیک
سه شنبه: ساعت 10:30-12 در کلاس شماره 2 دانشکده مهندسی مکانیک

مراجع تدریس:
Lakshmana Rao, C._ Narayanamurthy, V._ Simha, K. R. Y-Applied impact mechanics 2016
Dynamic Behavior of Materials, Marc Andre Meyers,1994
Formulas for Mechanical and Structural Shock and Impact, Gregory Szuladzi ´nski, 2010

       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند |
تبریز، دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی مکانیک، صندوق پستی: 1996-51335 | تلفن دفتر دانشکده: 4310 3344 41 98+ | info.mech@sut.ac.ir