پنج شنبه، 2 خرداد 1398 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     
برنامه امتحانات مقاطع تحصیلات تکمیلی نیمسال اول 97-98

 تاريخ: 08/10/97

           برنامه امتحانات مقاطع تحصیلات تکمیلی نیمسال اول 97-98


كد درس نام درس تاريخ
امتحان
زمان
امتحان
محل امتحان
4612026 انرژي و محيط زيست 1397/10/16 11:00 طبقه همکف - ساختمان خواجه نصیر- کلاس نقشه کشی
4642004 ديناميک گاز هاي پيشرفته 1397/10/16 11:00 طبقه همکف - ساختمان خواجه نصیر- کلاس نقشه کشی
4642101 رياضيات مهندسي پيشرفته 1397/10/17 11:00 طبقه همکف - ساختمان خواجه نصیر- کلاس نقشه کشی
4612002 برنامه ريزي رياضي پيشرفته 1397/10/17 11:00 طبقه همکف - ساختمان خواجه نصیر- کلاس نقشه کشی
4652032 تئوري ورقها وپوسته ها 1397/10/19 11:00 طبقه همکف - ساختمان خواجه نصیر- کلاس نقشه کشی
4612901 مباني اقتصاد -جبراني 1397/10/19 11:00 طبقه همکف - ساختمان خواجه نصیر- کلاس نقشه کشی
4642012 انتقال حرارت پيشرفته (جابجايي) 1397/10/19 11:00 طبقه همکف - ساختمان خواجه نصیر- کلاس نقشه کشی
4622402 موتورهاي احتراق داخلي -جبراني 1397/10/22 11:00 طبقه همکف - ساختمان خواجه نصیر- کلاس نقشه کشی
4622002 موتورهاي احتراق داخلي پيشرفته 1397/10/22 11:00 طبقه همکف - ساختمان خواجه نصیر- کلاس نقشه کشی
4642001 مکانيک محيطهاي پيوسته 1397/10/22 11:00 طبقه همکف - ساختمان خواجه نصیر- کلاس نقشه کشی
4652104 کنترل پيشرفته 1397/10/23 11:00 طبقه همکف - ساختمان خواجه نصیر- کلاس نقشه کشی
4612001 تحليل سيستمهاي انرژي 1397/10/23 11:00 طبقه همکف - ساختمان خواجه نصیر- کلاس نقشه کشی
4622050 کنترل آلودگي محيط زيست 1397/10/24 11:00 طبقه همکف - ساختمان خواجه نصیر- کلاس نقشه کشی
4662048 مکانيک شکست 1397/10/24 11:00 طبقه همکف - ساختمان خواجه نصیر- کلاس نقشه کشی
4632010 روباتيک 1397/10/25 11:00 طبقه اول - ساختمان خواجه نصیر- کلاس 4
4652021 پلاستسيته 1397/10/25 11:00 طبقه اول - ساختمان خواجه نصیر- کلاس 4
4622027 مكانيك سيالات پيشرفته 1397/10/26 11:00 طبقه همکف - ساختمان خواجه نصیر- کلاس نقشه کشی
4612003 مهندسي فرآيند 1397/10/26 11:00 طبقه همکف - ساختمان خواجه نصیر- کلاس نقشه کشی
4612006 ترموديناميک پيشرفته 1397/10/29 11:00 طبقه همکف - ساختمان خواجه نصیر- کلاس نقشه کشی
4612024 تکنولوژِي pinch 1397/10/29 11:00 طبقه اول - ساختمان خواجه نصیر- کلاس 4
4652005 روش اجزا محدود 1
( طراحي کاربردي )
1397/10/29 11:00 طبقه همکف - ساختمان خواجه نصیر- کلاس نقشه کشی
4652010 ديناميک پيشرفته 1397/10/29 11:00 طبقه همکف - ساختمان خواجه نصیر- کلاس نقشه کشی
 


 امکانات
     

 
درج در سايت توسط : IT
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند |
تبریز، دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی مکانیک، صندوق پستی: 1996-51335 | تلفن دفتر دانشکده: 4310 3344 41 98+ | info.mech@sut.ac.ir