پنج شنبه، 2 خرداد 1398 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     
برنامه امتحانات مقطع کارشناسی نیمسال اول 97-98

 تاريخ: 08/10/97

                        برنامه امتحانات مقطع کارشناسی نیمسال اول 97-98

كد درس نام درس تاريخ
امتحان
زمان امتحان محل امتحان
4602102 رياضيات مهندسي 1397/10/16 08:30 طبقه همکف - ساختمان خواجه نصیر- کلاس نقشه کشی
4602039 مکانيک سيالات 2 1397/10/16 11:00 طبقه همکف - ساختمان خواجه نصیر- کلاس نقشه کشی
4602021 سيستمهاي اندازه گيري 1397/10/16 14:00 طبقه همکف - ساختمان خواجه نصیر- کلاس نقشه کشی
4602035 ترموديناميک 1 1397/10/17 08:30 طبقه همکف - ساختمان خواجه نصیر- کلاس نقشه کشی
4602014 کنترل اتوماتيک 1397/10/18 08:30 طبقه همکف - ساختمان خواجه نصیر- کلاس نقشه کشی
4602007 مقاومت مصالح 1 1397/10/19 08:30 طبقه همکف - ساختمان خواجه نصیر- کلاس نقشه کشی
4602013 ارتعاشات مکانيکي 1397/10/19 11:00 طبقه همکف - ساختمان خواجه نصیر- کلاس نقشه کشی
4602029 شبيه سازي سيستمهاي ديناميکي و کنترل 1397/10/19 14:00 طبقه همکف - ساختمان خواجه نصیر- کلاس نقشه کشی
4602036 ترموديناميک 2 1397/10/22 08:30 طبقه همکف - ساختمان خواجه نصیر- کلاس نقشه کشی
4602044 موتورهاي احتراق داخلي 1397/10/22 11:00 طبقه همکف - ساختمان خواجه نصیر- کلاس نقشه کشی
4602003 استاتيک 1397/10/22 14:00 طبقه همکف - ساختمان خواجه نصیر- کلاس نقشه کشی
4602022 مباني مهندسي برق 1 1397/10/23 08:30 طبقه همکف - ساختمان خواجه نصیر- کلاس نقشه کشی
4602023 مباني مهندسي برق 2 1397/10/23 11:00 طبقه همکف - ساختمان خواجه نصیر- کلاس نقشه کشی
4602005 علم مواد 1397/10/23 14:00 طبقه همکف - ساختمان خواجه نصیر- کلاس نقشه کشی
4602012 ديناميک ماشين 1397/10/24 08:30 طبقه همکف - ساختمان خواجه نصیر- کلاس نقشه کشی
4602027 مقدمه اي براجزاي محدود 1397/10/24 11:00 طبقه همکف - ساختمان خواجه نصیر- کلاس نقشه کشی
4602025 سيستمهاي هيدروليک و پنوماتيک وآزمايشگاه 1397/10/26 08:30 طبقه همکف - ساختمان خواجه نصیر- کلاس نقشه کشی
4602004 ديناميک 1397/10/26 08:30 طبقه همکف - ساختمان خواجه نصیر- کلاس نقشه کشی
4602038 مکانيک سيالات 1 1397/10/26 11:00 طبقه همکف - ساختمان خواجه نصیر- کلاس نقشه کشی
4602008 مقاومت مصالح 2 1397/10/26 14:00 طبقه همکف - ساختمان خواجه نصیر- کلاس نقشه کشی
4602506 نقشه کشي صنعتي 1 1397/10/27 08:30 طبقه همکف - ساختمان خواجه نصیر- کلاس نقشه کشی
4602048 طراحي اجزا ماشين 1 1397/10/27 11:00 طبقه همکف - ساختمان خواجه نصیر- کلاس نقشه کشی
4602006 برنامه نويسي کامپيوتر 1397/10/29 08:30 طبقه همکف - ساختمان خواجه نصیر- کلاس نقشه کشی
4602011 انتقال حرارت 1 1397/10/29 11:00 طبقه اول - ساختمان خواجه نصیر- کلاس 4
4162014 شيمي عمومي 1397/10/29 11:00 طبقه اول - ساختمان خواجه نصیر- سالن
4602091 زبان تخصصي مکانيک 1397/10/29 14:00 طبقه همکف - ساختمان خواجه نصیر- کلاس نقشه کشی
  امکانات
     

 
درج در سايت توسط : IT
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند |
تبریز، دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی مکانیک، صندوق پستی: 1996-51335 | تلفن دفتر دانشکده: 4310 3344 41 98+ | info.mech@sut.ac.ir